Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2020
11.09.2020 08:45

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2020
11.09.2020 08:43

pdf.png

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí
04.09.2020 10:30

pdf.png

Informace OÚ
informace o rizicích- varování - stavba splašková kanalizace
26.08.2020 10:59

Informace OÚ
pozvání na farmářské slavnosti
24.08.2020 12:49

34797.jpg

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2020
17.08.2020 15:02

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2020
17.08.2020 15:00

pdf.png

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 21/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
17.08.2020 10:35

pdf.png

Informace OÚ
BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ V TŘANOVICÍCH
14.08.2020 10:56

34744.jpg

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 18/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
10.08.2020 11:27

pdf.png

Zápisy a usnesení
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. července 2020
31.07.2020 09:57

pdf.png

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy - MZe ČR
28.07.2020 11:23

pdf.png pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4,5/2020
09.07.2020 09:23

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 5/2020
09.07.2020 09:21

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 4/2020
09.07.2020 09:21

pdf.png pdf.png

Úřední deska
Upozornění - Na stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 1
07.07.2020 13:26

pdf.png

Informace OÚ
Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
01.07.2020 14:16

pdf.png

Informace OÚ
revize katastru v k.ú. Třanovice
01.07.2020 11:57

34529.jpg

Zápisy a usnesení
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. června 2020
22.06.2020 10:03

pdf.png

Informace OÚ
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie
18.06.2020 11:22

soubor.png 34416.jpg

Informace OÚ

informace o rizicích- varování - stavba splašková kanalizace
26.08.2020 10:59

pozvání na farmářské slavnosti
24.08.2020 12:49

34797.jpg

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ V TŘANOVICÍCH
14.08.2020 10:56

34744.jpg

Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
01.07.2020 14:16

pdf.png

revize katastru v k.ú. Třanovice
01.07.2020 11:57

34529.jpg

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie
18.06.2020 11:22

soubor.png 34416.jpg

Rozšíření kanalizační sítě - zprovoznění internetových stránek
06.05.2020 10:50

Opatření obecné povahy - Vláda ČR
06.05.2020 09:59

pdf.png

#koronavirus - Usnesení vlády o zrušení a přijetí krizovývh opatření
05.05.2020 10:03

pdf.png

Úřední doba Obecního úřadu Třanovice - od 20.04.2020 dochází k znovuotevření v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod.
29.04.2020 16:40

pdf.png

více>>

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2020
11.09.2020 08:45

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 7/2020
11.09.2020 08:43

pdf.png

Seznam nemovitých věcí
04.09.2020 10:30

pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2020
17.08.2020 15:02

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 6/2020
17.08.2020 15:00

pdf.png

Mimořádné opatření č. 21/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
17.08.2020 10:35

pdf.png

Mimořádné opatření č. 18/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
10.08.2020 11:27

pdf.png

VV - Opatření obecné povahy - MZe ČR
28.07.2020 11:23

pdf.png pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4,5/2020
09.07.2020 09:23

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 5/2020
09.07.2020 09:21

pdf.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Oficiální stránky obce Třanovice © 2021 | poslední aktualizace: 11.09.2020 08:45