Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty

SEN centrum Třanovice denní stacionář - nabídka poskytovaných služeb

23.08.2017 08:28

Kontakt na SEN centrum Třanovice: 739 680 159


Kontakt na SEN centrum Třanovice: 739 680 159

 

 

Poslání denního stácionáře
Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním, zdravotním nebo mentálním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci

 

Komu jsou služby uřčeny
Sociální službu poskytujeme DOSPĚLÝM OSOBÁM S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, ZDRAVOTNÍM ČI MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a udržování společenských kontaktů.
- muži i ženy, věk při přijetí od 18 let

Kapacitá služby
Okamžitá kapacita služby je 7 osob.

Zákládní činnosti
- pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby
- samostatnost uživatele v oblasti udržení či zlepšení vztahů s rodinou a s blízkými
- samostatnost uživatele v oblasti hledání a navazování kontaktů s jinými lidmi a vytváření mezilidských vztahů
- samostatnost uživatele v oblasti pracovních dovedností, jež mu umožňují zapojení do pracovního procesu (s mírnou nebo žádnou podporou)
- samostatnost uživatele v oblasti udržení a rozvoje sociálních dovedností.

Čásovy rožsah poskytování služby
Provozní doba:
v pracovní dny od 8:00 do 14:00.

Nabídka aktivit
Nabízené činnosti vychází z individuálních potřeb a přání uživatelů s přihlédnutím k objektivním možnostem střediska.
Osobnostní a sociální dovednosti
- trénink paměti a logického myšlení
- upevňování znalostí získaných školním vzděláváním nebo praxí – např. práce s počítačem – Word, internet
- komunikace verbální a neverbální, upevňování společenských vztahů, interakce ve skupině
- právní minimum, orientace v běžně dostupných službách – dopravní prostředky, obchody, úřady, pošta, restaurace

Praktické aktivity
- kutilská a výtvarná aktivita
- kuchařská či floristická nácviková aktivita
- textilní nácviková aktivita
- didaktická aktivita

Doplňkové aktivity
- péče o domácnost
- knižní klub
- muziko klub
- pohybové aktivity
- relaxace

TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně, Třanovicích a okolních obcích těchto obcí.

Podpora pečujících osob v Pobeskydí - podpora je bezplatná a je určena pečujícím osobám, které se věnují blízkému nepřetřtitě nebo kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu - bližší informace poskytne p. Magda Walach, DiS., Odborný poradenský pracovník, koordinátor projektu

 

SLEZSKÁ DIAKONIE

Posláním Slezské diakonie je poskytování
kvalitních služeb v sociální oblasti na
základě křesťanských hodnot.
Hlavní cíle Slezské diakonie
- Poskytovat kvalitní sociální a sociálně
zdravotní služby v souladu s praktickým
naplňováním biblických zásad lásky a
služby potřebným lidem
- Poskytovat širokou paletu služeb
odpovídající různorodosti potřeb lidí
- Rozvíjet týmovou spolupráci organizace

Motto
Přinášíme světlo do života potřebným

 

SLEZSKÁ DIAKONIE
Na Nivách 7,
73701 Český Těšín
ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
tel: 558 764 333
č.ú.:23035791/0100

 

 

 
pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Třanovice © 2021 | poslední aktualizace: 11.09.2020 08:45