Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty

žádost 2/2019 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

20.08.2019 11:46
 
pdf.png pdf.png
 

žádost 1/2019 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

10.07.2019 11:22
 
pdf.png pdf.png
 

žádost 1/2018 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

23.11.2018 08:50
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Informace o zpracování osobních údajů

24.05.2018 15:00
 
pdf.png
 

žádost 7/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

01.11.2017 08:34
 
soubor.png pdf.png
 

žádost 6/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

12.09.2017 08:16
 
pdf.png
 

žádost 5/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

22.08.2017 07:54
 
soubor.png pdf.png
 

žádost 4/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

20.07.2017 12:02
 
soubor.png pdf.png
 

žádost 3/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

28.06.2017 07:55
 
soubor.png pdf.png
 

žádost 2/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

04.04.2017 11:30
 
soubor.png pdf.png
 

žádost 1/2017 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

04.04.2017 11:28
 
soubor.png pdf.png
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

24.03.2011 10:13

VÝROČNÍ ZPRÁVA je zpracována v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, v požadované struktuře:
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA INFORMACE POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

24.03.2011 10:13


Hrazení nákladů § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec je dle ustanovení §17 (1) v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

§17 (3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

§17 (4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

§17 (5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

§17 (6) Úhrada je příjmem povinného subjektu.

 
pdf.png
 

povinně zveřejňované informace

09.03.2011 09:45
 
pdf.png
 

ROZPOČET OBCE - Návrhy

24.01.2006 10:36
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Třanovice © 2021 | poslední aktualizace: 11.09.2020 08:45