Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty

informace o rizicích- varování - stavba splašková kanalizace

26.08.2020 10:59

Informace o rizicích pro občany, která vznikají při postupu prací na staveništi:Vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 2. stavba – splašková kanalizace.

Pro všechny majitelé pozemků a všeobecně pro občany je zákaz pohybu u stavební techniky. U bagru se nesmí pohybovat nikdo v okruhu 15m. U výkopu se nesmí nikdo pohybovat a zdržovat - nebezpečný prostor je 4m od hrany výkopu při hloubce 4m. Dbát pokynů vedoucího pracoviště o nutnosti opuštění uvedených stavebních prostorů.
 
 

pozvání na farmářské slavnosti

24.08.2020 12:49
 
 

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ V TŘANOVICÍCH

14.08.2020 10:56

Po dohodě s provozovatelem atrakcí se letošní Bartolomějská pouť v Třanovicích USKUTEČNÍ v termínu 30.srpna
 
 

Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice

01.07.2020 14:16
 
pdf.png
 

revize katastru v k.ú. Třanovice

01.07.2020 11:57

Oznamujeme občanům, že v Třanovicích bude probíhat revize katastru nemovitosti. Po obci se budou pohybovat úředníci KN, kteří budou srovnávat aktuální data uvedena v katastru s realitou.
Vlastníci pozemků, u kterých bude zjištěn nesoulad, budou katastrálními pracovníky vyzvání k jednání za účelem odstranění těchto nedostatků. Do poštovní schránky jim bude vložena výzva k jednání.
Dne 15.7. a 22.7.2020 pak bude možnost tyto změny projednat s pracovníky KN na OÚ v Třanovicích
podrobnější informace zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Revize-katastru.aspx
 
 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie

18.06.2020 11:22

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie
Nabídka BEZPLATNÉ podpory pro Vás, kteří jste se rozhodli nebo uvažujete pečovat o svého blízkého v domácím prostředí:

• poradenství: příspěvky, výběr vhodné kompenzační pomůcky, pomoc v zorientování se a nastavení využívání dostupných sociálních a zdravotních služeb, péče o člověka se syndromem demence apod.
• zaučení se a zdokonalení v péči o nemocného: ošetřování, polohování, rehabilitace, provádění zdravotnických úkonů (aplikace injekcí, převazy atd.)
• zastoupení v péči: dohled nad osobou opečovávanou (max. 40 hod.)
• bezplatná zápůjčka kompenzačních pomůcek na omezenou dobu: elektrická polohovací postel, invalidní vozík, chodítko se sedátkem a nákupní taškou, chodítko vysoké s podpůrnou deskou, otočná sedačka na vanu, toaletní křeslo, vanička na hygienu hlavy, polohovací a další pomůcky
• svépomocné skupiny – společná setkání s dalšími pečujícími osobami, prostor pro vzájemné sdílení se a předání si zkušeností z péče
• workshopy s odborníky – setkání s psychologem, fyzioterapeutem a odborníkem pro péči o osoby s poruchami paměti

Podporu zajišťuje mobilní tým pracovníků, který je připraven navštívit Vás ve Vaší domácnosti: odborný poradenský pracovník, fyzioterapeut, zdravotní sestra, terénní pracovnice
Kontakty projektu:
tel.: 739 392 024
e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz
SEN centrum, Třanovice 188, 739 53
Obvyklá pracovní doba: 7.00-15.00
https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

 
soubor.png
 

Rozšíření kanalizační sítě - zprovoznění internetových stránek

06.05.2020 10:50


odkaz:

https://ops.tranovice.org/rozsireni-kanalizacni-site-v-tranovicich/

 
 

Opatření obecné povahy - Vláda ČR

06.05.2020 09:59
 
pdf.png
 

#koronavirus - Usnesení vlády o zrušení a přijetí krizovývh opatření

05.05.2020 10:03
 
pdf.png
 

Úřední doba Obecního úřadu Třanovice - od 20.04.2020 dochází k znovuotevření v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod.

29.04.2020 16:40
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Třanovice © 2021 | poslední aktualizace: 11.09.2020 08:45